แหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว วิถีใหม่ให้เข้ากับยุค สไตล์ New Normal

หลังจากรัฐมีมาตรการผ่อนปรน ปลดล็อกดาวน์ ไม่มีเคอร์ฟิวแล้ว แต่เราก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังป้องกันอยู่ การใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น การท่องเที่ยวก็เช่นกัน อย่างเช่นข่าวเมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการในช่วงแรก ผู้คนต่างแห่กันไปเที่ยวชายหาดบางแสน จนทั้งคนและรถมีปริมาณหนาแน่น ทำให้ต้องออกกฎจำกัดจำนวนผู้คนในการใช้บริการชายหาด รวมทั้งการเว้นระยะห่างกัน เพื่อ ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค ด้วย

จะเห็นได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะผู้คนเริ่มมีความต้องการที่จะออกมาท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว ทำให้กรมอนามัยจำเป็นต้องออกมาตรการในการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันดังนี้

1. จำกัดผู้คนในการเข้าใช้บริการในแต่ละที่ เช่น ธนาคาร ร้านค้า ร้านหนังสือ หรือแม้แต่ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละรอบแตกต่างกันไป ตามขนาดพื้นที่ภายในร้าน
2. พนักงาน หรือผู้ให้บริการ ต้อง สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวมไปถึงเจ้าของกิจการต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไว้ให้เพียงพอสำหรับพนักงานด้วย
3. เตรียมที่ล้างมือ สบู่ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ไว้สำหรับล้างมือ เพื่อถูกสุขลักษณะให้พร้อม และมากพอเพื่อรอบรับจำนวนผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ
4. การทำความสะอาดภายในร้าน และจุดใช้บริการต่างๆ ความทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเน้นจุดสัมผัส เช่น มือจับประตู ลูกบิด โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
5. ต้อง มีการลงทะเบียนเข้า-ออก แต่ละสถานที่ เพื่อที่จะได้เก็บข้อมูล และสามารถติดตามได้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงการปฏิบัติตนตามวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ เพื่อให้เกิดถูกต้อง และความสบายใจทั้งต่อตัวผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ

การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใน สไตล์ New Normal นั้น ยังได้รับการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ โดยการออกแคมเปญใหม่ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวไทย อุดหนุนเพื่อให้เศรษฐกิจได้ก้าวต่อไป ดังเช่นแคมเปญที่ชื่อว่า “เที่ยวปันสุข” เป็นโครงการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิ์นั้น สามารถลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ และโหลดแอพพลิเคชั่นตามที่ทางรัฐบาลแจ้ง รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนโดยการช่วยออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอย่างคร่าวๆ 40% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโครงการที่ผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนกับทางรัฐบาลด้วย

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว ที่นอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว ยังเป็นการที่จะให้ผู้คนต่างพยายามปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้ เพราะไวรัสโควิด 19 นั้น ยังไม่มียารักษา หรือวัคซีน แต่ชีวิตของคนเรานั้นก็จำเป็นต้องก้าวเดินต่อไปให้ได้ เราถึงต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้ เพื่อความอยู่รอดนั่นเอง